Pembubaran Terpaksa

1 、 Apakah Nisbah Margin?

Pembubaran Penuh (sistem sebelumnya)

 • Nisbah Margin Tetap = (Margin Tetap + UPL) / Margin Kedudukan
 • Margin Kedudukan = Nilai Muka Kontrak * Bilangan Kontrak / (Purata Harga Kedudukan Terbuka * Tahap Leverage)
 • Nisbah Margin Silang = (Baki + RPL + UPL) / (Margin Kedudukan + Margin Pemotongan Perintah Kerja)
  • Margin Kedudukan = Nilai Muka Kontrak * Bilangan Kenalan / (Harga Dagangan Terakhir * Tahap Leverage)
  • Sekiranya nisbah margin peniaga melanggar 10% untuk leverage 10x, panggilan margin akan dicetuskan.

   Sekiranya nisbah margin peniaga melanggar 20% untuk leverage 20x, panggilan margin akan dicetuskan.

   Untuk kontrak LTC 10x, jika kerugian telah mencapai 90% dari margin kedudukan, panggilan margin akan dicetuskan.

   Untuk kontrak LTC 20x, jika kerugian telah mencapai 80% dari margin kedudukan, panggilan margin akan dicetuskan.

   Pembubaran Separa (sistem baru)

   • Nisbah Margin Tetap = (Tetap Margin + UPL) / Nilai Kedudukan
   • Nisbah Margin Silang = (Baki + RPL + UPL) / (Nilai Kedudukan + Margin Pemotongan Pesanan Kerja * Tahap Leverage)
   • Nilai Kedudukan = Nilai Muka Kontrak * Bilangan Kontrak / Harga Markah Terkini

   2 、Apakah Pencairan Paksa?

   Dalam mod rentas margin: Apabila harga dagangan terkini dari posisi menuju ke arah yang tidak menguntungkan kepada pengguna, untuk pembubaran penuh, jika ekuiti akaun niaga hadapannya adalah 10% dari marginnya untuk leverage 10x (= nisbah margin penyelenggaraan 10%) atau 20% dari marginnya untuk leverage 20x (= nisbah margin penyelenggaraan 20%), kedudukan akan ditegakkan secara paksa, yang dipanggil paksa-pembubaran. Untuk pembubaran separa, panggilan margin berlaku apabila nisbah margin lebih rendah daripada nisbah margin penyelenggaraan yang diperlukan. Setelah kedudukan dilikuidasi secara paksa, sistem akan membatalkan semua pesanan pengguna yang tidak dipenuhi untuk melepaskan margin untuk melihat apakah nisbah margin penyelenggaraan pengguna masih lebih rendah daripada 10% untuk leverage 10x, atau 20% untuk leverage 20x untuk mod likuidasi penuh, atau nisbah margin penyelenggaraan yang diperlukan untuk mod pembubaran separa. Sekiranya demikian, kedudukan pegangan akan diambil alih oleh mesin likuidasi paksa dan pesanan penutupan akan diletakkan di pasaran dengan harga di mana kecekapan perdagangan dan keuntungan likuidasi dimaksimumkan berdasarkan kedalaman pasar, dasar, harga kebangkrutan, dan harga indeks.

   Dalam mod margin tetap: Apabila harga dagangan terkini dari kedudukan menuju ke arah yang tidak menguntungkan kepada pengguna, jika nisbah margin penyelenggaraan kedudukannya adalah ≤10% dari marginnya untuk leverage 10x atau ≤20% dari marginnya untuk 20x leverage untuk mod likuidasi penuh, atau lebih rendah daripada nisbah margin penyelenggaraan yang diperlukan untuk mod pembubaran separa, kedudukannya akan dilikuidasi paksa dan diambil alih oleh mesin pencairan paksa. Pada peringkat ini, kerugian pembubaran pengguna sama dengan kerugian apabila nisbah margin penyelenggaraan kedudukannya jatuh ke sifar. Kerugian maksimum tidak akan melebihi margin keseluruhan kedudukan pembubaran.

   Dalam mod rentas margin, semua posisi semua kontrak akan ditutup apabila pencairan paksa dicetuskan. Dalam mod margin tetap, hanya posisi sisi likuidasi yang akan ditutup ketika pencairan terpaksa dipicu.

   Apabila pembubaran paksa dicetuskan, sistem pengurusan risiko kami akan mengambil alih semua posisi memegang. Kerugian pembubaran pengguna akan menjadi kerugian apabila nisbah margin penyelenggaraan sama dengan 0. Pada masa yang sama, sistem pengurusan risiko akan menghantar pesanan tutup ke pasaran dengan harga di mana kecekapan perdagangan dan keuntungan likuidasi dimaksimumkan, berdasarkan pada kecairan pasaran, spread bid-ask, harga kebangkrutan, dan harga indeks. Perintah tutup akan dipantau dengan teliti oleh sistem kami. Sekiranya pesanan tetap tidak terisi setelah jangka waktu yang panjang, sistem kami akan menilai semula kedalaman pasaran, dasar, harga kebangkrutan, dan harga indeks untuk membuat pesanan penutupan baru sehingga ia dapat dipenuhi sepenuhnya. Setelah berlaku likuidasi, kedudukan pembubaran akan dipisahkan dari baki ekuiti pengguna. Sekiranya kedudukan tidak dipenuhi sepenuhnya, kerugian tersebut akan dicatat sebagai kerugian pembubaran pengguna dan akan disosialisasikan semasa penghantaran. Pengguna tidak akan mengalami kerugian lebih lanjut untuk kedudukan pembubaran.

   Status pesanan pembubaran yang diisi dan tidak diisi boleh didapati di bawah senarai pesanan pembubaran. Sekiranya kedudukan likuidasi (tutup panjang atau pendek) dipenuhi di atas harga kebankrapan (nisbah margin penyelenggaraan = 0), premium akan dijana dan akan disuntik ke dana insurans untuk menampung kerugian sosial masa depan atau menyelesaikan insiden dalam perdagangan niaga hadapan..

   Sekiranya kedudukan likuidasi (tutup panjang atau pendek) dipenuhi di bawah harga kemuflisan (nisbah margin penyelenggaraan = 0) atau tidak dipenuhi sepenuhnya semasa penghantaran, kerugian sosial akan dijana dan akan dilindungi oleh dana insurans. Sekiranya kerugian tidak dapat dilindungi sepenuhnya, bahagian yang tinggal akan dikenakan clawback. Kerugian itu akan disosialisasikan dengan keuntungan yang dibuat di antara semua pengguna ketiga-tiga kontrak.

   3 、Peraturan Pembubaran dan Pengurusan Risiko

   Niaga hadapan kami menggunakan mod harga margin tetap, rentas margin dan likuidasi. Pelabur hanya boleh memilih mod margin tetap atau rentas margin mengikut gaya perdagangan mereka.

   Sekiranya pengguna memilih mod rentas margin, jumlah baki ekuiti dalam akaun niaga hadapannya, ditambah semua keuntungan dan kerugian yang direalisasikan akan digunakan sebagai margin kedudukan. Apabila nisbah margin sama dengan atau di bawah 10% (10x) / 20% (20x) untuk mod pembubaran penuh, atau nisbah margin penyelenggaraan yang diperlukan untuk mod pembubaran separa, akaun akan dilikuidasi secara paksa. Semua posisi akan ditutup secara paksa, sementara pesanan pembubaran tetap tidak dipenuhi akan dilindungi oleh dana insurans atau disosialisasikan.

   Sekiranya pengguna memilih mod margin tetap, margin awal yang diperlukan juga akan menjadi margin kedudukan. Apabila nisbah margin sama dengan atau di bawah 10% (10x) / 20% (20x) untuk mod pembubaran penuh, atau nisbah margin penyelenggaraan yang diperlukan untuk mod pembubaran separa, akaun akan dilikuidasi. Semua kedudukan di sisi yang sama dalam kontrak ini akan ditutup secara paksa. Walaupun kedudukan pihak lain dan kontrak lain tidak akan terjejas.

   Mod rentas silang: semua BTC dan LTC yang terdapat di akaun niaga hadapan akan dianggap sebagai margin kedudukan. Oleh itu, jumlah margin akan berubah mengikut turun naik harga. Apabila harga niaga hadapan bergerak ke arah yang tidak menguntungkan pelabur, ekuiti pelabur akan berkurang. Apabila nisbah margin sama dengan atau di bawah 10% (10x) / 20% (20x) untuk mod pembubaran penuh, atau nisbah margin penyelenggaraan yang diperlukan untuk mod pembubaran separa, akaun akan dilikuidasi. Kerugian akan sama dengan atau hampir dengan baki ekuiti akaun niaga hadapannya. Seorang pengguna boleh meningkatkan margin atau mengubah jumlah kontrak untuk memanipulasi penggandaan leverage. Semakin tinggi margin, semakin rendah jumlah kontrak, maka semakin rendah penggandaan leverage dan risiko yang lebih rendah untuk mencetuskan pembubaran paksa.

   Mod margin tetap: margin awal akan dianggap sebagai margin kedudukan. Oleh itu, jumlah margin tetap tidak berubah walaupun harga niaga hadapan turun naik. Apabila harga niaga hadapan bergerak ke arah yang tidak menguntungkan pelabur, kerugian tidak direalisasikan berlaku. Apabila nisbah margin sama dengan atau di bawah 10% (10x) / 20% (20x) untuk mod pembubaran penuh, atau nisbah margin penyelenggaraan yang diperlukan untuk mod pembubaran separa, akaun akan dilikuidasi. Kerugian akan sama dengan atau hampir dengan margin awal yang diletakkan untuk sisi kontrak.

   Mod harga pencairan: Untuk mengelakkan pergerakan pasaran yang tidak menentu yang menyebabkan berlakunya likuidasi pelbagai posisi, niaga hadapan OKEx menyediakan mod harga pembubaran bagi pelabur untuk meminimumkan risiko. Apabila akaun pengguna dilikuidasi, semua posisi pegangan akan ditutup pada harga untuk mengubah baki ekuiti akaun menjadi sifar, bukan harga pasaran. Mod ini dapat mengelakkan memukul pasaran dan meminimumkan pergerakan harga dalam perdagangan niaga hadapan. Sekiranya pesanan yang dilikuidasi tidak diisi sepenuhnya setelah penyelesaian, pesanan yang tidak diisi akan dianggap sebagai kedudukan muflis dan akan disosialisasikan dengan keuntungan yang dibuat di antara semua pengguna semua pasaran hadapan.

   Sekiranya ukuran kedudukan pengguna atau pesanan terbuka terkumpul ke tahap yang menimbulkan ancaman clawback kepada sistem perdagangan niaga hadapan atau pengguna lain, OKEx mungkin meminta untuk membatalkan pesanan anda atau menutup sebahagian dari kedudukan anda. Sebagai langkah terakhir, OKEx berhak untuk membatasi atau membatalkan sebahagian atau pesanan untuk mengurangkan risiko dalam sistem.

   4 、Apa itu Dana Insurans?

   Dana insurans ditubuhkan untuk menampung kerugian sosial yang dijana atau menyelesaikan insiden dalam perdagangan niaga hadapan. Sumber dana terutamanya dari OKEx dan premium selepas pembubaran paksa.

   5 L Kerugian Sosial & Sistem Clawback Akaun Penuh

   Niaga Hadapan OKEX menggunakan a "clawback akaun penuh" sistem untuk mengira kadar clawback. Kerugian panggilan margin sistem dari ketiga-tiga kontrak akan bergabung dan clawbacks akan dikira mengikut keuntungan keseluruhan akaun setiap pengguna, bukannya mengira kerugian panggilan margin dan clawback setiap kontrak secara berasingan. Hanya pengguna yang mempunyai keuntungan bersih dari ketiga-tiga kontrak untuk minggu itu yang akan dikenakan clawbacks. Clawbacks hanya akan berlaku sekiranya dana insurans tidak mempunyai dana yang mencukupi untuk menampung jumlah kerugian panggilan margin sistem.

   Penyelesaian dan penyerahan ketiga-tiga kontrak (mingguan, dua mingguan & setiap suku tahun) berlaku pada pukul 16:00 setiap hari Jumaat (waktu Hong Kong).

   Sebagai contoh:

   Perintah pembubaran yang tidak dipenuhi semasa penyelesaian:

   Mingguan: tiada

   Dua minggu: -100BTC

   Suku Tahunan: -20BTC

   Kerugian panggilan margin keseluruhan sistem = kerugian mingguan + kerugian dua minggu + kerugian suku tahunan = 0BTC-100BTC-20BTC = -120BTC

   Sekiranya kerugian sistem + dana insurans >= 0, maka kadar clawback = 0

   Sekiranya kerugian sistem + dana insurans <0, maka kadar clawback = (kerugian sistem + dana insurans) / keuntungan bersih di semua kontrak

   Sebagai contoh:

   Kerugian sistem: -120BTC

   Dana insurans = 100BTC

   Keuntungan dari semua kontrak = 20,000BTC

   Kadar Clawback = (-120BTC + 100BTC) / 20,000BTC = 0.1%

   Jumlah Clawback untuk pengguna yang memperoleh keuntungan bersih dari semua kontrak = (keuntungan dari kontrak mingguan + keuntungan dari kontrak dua minggu + keuntungan dari kontrak suku tahunan) * kadar clawback.

   Jumlah clawback akan ditolak dari keuntungan secara automatik.

   Contohnya, keuntungan yang diperoleh pengguna:

   Mingguan = 3BTC

   Dua minggu = -2BTC

   Suku Tahunan = 1BTC

   Jumlah = 3-2 + 1 = 2BTC.

   Sekiranya kadar clawback = 0.1%, jumlah pengguna clawback adalah 2BTC * 0.1% = 0.002BTC.

   Mike Owergreen Administrator
   Sorry! The Author has not filled his profile.
   follow me