Perjanjian Pengguna Perdagangan Opsyen OKEx

1. Gambaran keseluruhan

1.1 Perdagangan Opsyen OKEx (“Perkhidmatan”) adalah perkhidmatan perdagangan derivatif Aset Kewangan Maya (VFA) yang dilancarkan oleh Aux Cayes Fintech Co. Ltd. (selepas ini “OKEx”). Ia direka, dikendalikan, dan dikendalikan oleh OKEx. Untuk mengaktifkan Perdagangan Opsyen OKEx, anda mesti membaca, memahami dan menyetujui sepenuhnya “Perjanjian Pengguna Perdagangan Opsyen OKEx” dan isi yang termasuk dalam Artikel 7.1 di sini (“Perjanjian”). Sila baca semua terma dan syarat dengan teliti, sebelum memilih untuk menerima Perjanjian ini.

1.2 Harap maklum bahawa anda tidak boleh menggunakan Perkhidmatan sebelum menyetujui syarat Perjanjian. Khususnya, dengan menerima Perjanjian secara langsung atau menggunakan Perkhidmatan, anda mengakui bahawa anda telah bersetuju dengan syarat-syarat Perjanjian tersebut.

2. Kelayakan Menggunakan Perkhidmatan

2.1 Anda mengakui dan bersetuju bahawa:

 • anda telah bersetuju untuk “Syarat Perkhidmatan OKEx”, dan anda layak dan tidak dilarang menggunakan “Perkhidmatan” yang ditentukan di dalamnya;
 • Perjanjian ini tidak bertentangan dengan undang-undang negara atau wilayah tempat anda berasal;
 • anda adalah pemilik sah VFA yang telah anda depositkan dengan Perkhidmatan dan VFA di atas diperoleh dari sumber yang sah.

2.2 Anda menyedari dan menanggung risiko dalam menggunakan Perkhidmatan, termasuk tetapi tidak terhad kepada:

 • turun naik harga tinggi VFA dan derivatifnya boleh mengalami kerugian besar atau total dalam jangka masa yang singkat;
 • kekurangan VFA yang disimpan sebagai margin boleh menyebabkan pembubaran kedudukan anda serta-merta, dan anda boleh kehilangan semua VFA yang telah anda depositkan dengan Perkhidmatan;
 • teknologi di luar usia boleh berlaku, yang boleh melambatkan atau menyekat penggunaan Perkhidmatan oleh anda;
 • anomali pasaran boleh berlaku, yang mungkin mengakibatkan kehilangan VFA anda.
 • dari semasa ke semasa, untuk menjaga kesejahteraan keseluruhan pasaran, OKEx perlu menambah, membuang, atau mengubah dasar. Tindakan sedemikian mungkin memihak kepada pengguna individu seperti anda.

2.3 Anda menyedari dan bersetuju bahawa:

 • Anda tidak akan menggunakan Perkhidmatan untuk tujuan haram.
 • Anda tidak akan memulakan atau memudahkan sebarang bentuk manipulasi pasaran.

3. Menggunakan Perkhidmatan

3.1 Perkhidmatan ini memberi anda buku pesanan masa nyata bersama dengan maklumat lain. Anda boleh melihat atau memuat turun maklumat untuk analisis anda sendiri. OKEx tidak bertanggungjawab atas penilaian atau analisis yang anda buat berdasarkan maklumat yang diberikan oleh Perkhidmatan.

3.2 Anda boleh membuat pesanan, dalam bentuk yang diperlukan oleh OKEx, melalui laman web, perisian pelanggan, API atau saluran lain. Setelah pesanan diisi, anda tidak akan dapat membatalkan atau mengubahnya.

3.3 Setelah pesanan terbuka anda diisi, kedudukan yang sesuai akan dibuka. Setelah pesanan tutup diisi, kedudukan yang sesuai ditutup. Perkhidmatan ini akan memberi anda maklumat mengenai kedudukan anda, dan mengenai nilai VFA anda dan derivatifnya, berdasarkan masa nyata.

3.4 Kontrak opsyen akan diselesaikan pada pukul 08:00 (UTC) setiap hari. Kemudian, UPL (Untung Rugi Tidak Direalisasikan) dan RPL (Untung Rugi Nyata) akan ditetapkan semula ke 0. Selepas penyelesaian, keuntungan terkumpul dari kitaran penyelesaian ini dapat ditarik balik. (Untuk definisi dan pengiraan UPL dan RPL, sila rujuk Panduan Pilihan OKEx).

3.5 Pilihan dalam-wang (ITM) akan dilaksanakan secara automatik pada pukul 08:00 (UTC) pada tarikh luput. Semasa kontrak dilaksanakan, VFA yang setara akan ditambahkan ke baki akaun pembeli dan ditolak dari penjual. Kedua-dua pembeli dan penjual perlu membayar yuran untuk bersenam. Opsi At-the-money (ATM) dan Out-of-the-Money (OTM) akan tamat tanpa dilaksanakan pada pukul 08:00 (UTC) pada tarikh tamat. (Untuk definisi dan pengiraan jumlah penyelesaian latihan, ITM, ATM dan OTM, sila rujuk Panduan Pilihan OKEx);

3.6 Anda akan membayar OKEx untuk Perkhidmatan. Untuk urusan pembayaran, sila rujuk Tahap Jadual Yuran OKEx untuk keterangan.

3.7 Sekiranya anomali pasaran berlaku sebelum penyelesaian dan penyampaian, termasuk tetapi tidak terhad kepada turun naik akut indeks yang mendasari atau kadar clawback yang tidak normal, OKEx boleh, berdasarkan budi bicara mutlaknya, memutuskan untuk menyelesaikan pada waktu yang tepat dengan kaedah yang berpatutan secara komersial. OKEx akan menghantar pengumuman mengenai peraturan terperinci tersebut.

4. Pengurusan Risiko

4.1 Perkhidmatan memperkenalkan pelbagai langkah untuk mengawal risiko sistematik, termasuk tetapi tidak terhad kepada:

 • Mekanisme Harga Markah
 • Mekanisme Pencairan Separa
 • Mekanisme Pencairan
 • Prosedur Clawback Societal

OKEx akan terus meningkatkan langkah pengurusan risiko.

4.2 "Mekanisme Harga Markah". OKEx mengguna pakai Mark Price Mechanism untuk mengelakkan kemungkinan kerugian pengguna disebabkan oleh manipulasi harga atau kesalahan jahat lain ke pasaran. Harga Mark dikira dari model Hitam dan disesuaikan dengan perubahan keseluruhan jangkaan harga opsyen, tidak ditentukan oleh transaksi atau sebut harga satu instrumen tunggal. OKEx menggunakan Harga Mark pada pengiraan nilai kedudukan, PnL (Untung dan Rugi) dan margin sebagai asas kawalan risiko.

4.3 "Mekanisme Pencairan Separa". Apabila akaun anda gagal memenuhi syarat margin, Pencairan Sebahagian akan dicetuskan. Akaun anda akan diambil alih sementara oleh Enjin Pengurusan Risiko Perkhidmatan. Dalam Mekanisme Pencairan Separa, Enjin Pengurusan Risiko Perkhidmatan akan terus mencairkan kedudukan anda, sehingga akaun anda memenuhi syarat margin sekali lagi. Sila rujuk di Panduan Pilihan OKEx untuk keterangan.

4.4 "Mekanisme Pencairan". Apabila ekuiti akaun jatuh di bawah tahap pembubaran, Pembubaran akan dicetuskan. Semua kedudukan dalam akaun anda akan dipindahkan ke Enjin Pengurusan Risiko Perkhidmatan untuk pembubaran berikutnya. Selepas pertukaran, semua kedudukan anda akan dihapuskan dan ekuiti akaun akan menjadi sifar. Sila rujuk di Panduan Pilihan OKEx untuk keterangan.

4.5 "Prosedur Clawback Societal". Kerugian yang disebabkan oleh pembubaran akaun pengguna disebut sebagai defisit. Semasa Penyelesaian, Perkhidmatan akan mengira jumlah defisit yang disebabkan oleh semua Likuidasi Paksa (kedua-duanya pada masa pencetus dan pembubaran kedudukan seterusnya oleh Enjin Pengurusan Risiko Perkhidmatan). Keseluruhan defisit akan dikompensasikan oleh Dana Insurans Perkhidmatan mengikut keutamaan. Sekiranya dana insurans habis, Prosedur Clawback Societal akan diguna pakai oleh Perkhidmatan untuk menampung baki defisit. Pengguna yang mempunyai keuntungan bersih untuk kitaran akan dikenakan clawback ini. Sila rujuk di Panduan Pilihan OKEx untuk keterangan lebih lanjut.

4.6 Sekiranya ukuran kedudukan atau pesanan terbuka anda terkumpul ke tahap yang menimbulkan ancaman besar bagi pengguna lain, OKEx, mengikut budi bicaranya mungkin meminta anda untuk membatalkan pesanan anda atau menutup sebahagian dari posisi anda. Sebagai langkah terakhir, Perkhidmatan berhak untuk membatasi atau membatalkan kedudukan atau pesanan anda untuk mengurangkan risiko dalam sistem.

5. Had Liabiliti

5.1 Anda menyedari bahawa anda memahami peraturan dan dasar yang berkaitan dengan Perkhidmatan. OKEx tidak akan bertanggungjawab atas kerugian anda kerana salah faham mengenai peraturan dan polisi. Khususnya, untuk membuka atau mengekalkan kedudukan anda, jumlah VFA yang anda depositkan sebagai margin perlu memenuhi syarat tertentu. Sekiranya syarat tidak dipenuhi, Pencairan Paksa akan dicetuskan. Apabila Pembubaran Paksa berlaku, anda boleh kehilangan semua VFA yang telah anda depositkan sebagai margin.

5.2. Maklumat transaksi tepat anda hanya akan dipaparkan setelah penyelesaian terakhir. Maklumat yang ditunjukkan antara dua penyelesaian berturut-turut hanya untuk rujukan dan tidak dapat dijamin sebagai hasil rasmi. Anda mungkin mengalami kerugian sekiranya anda beroperasi berdasarkan maklumat tersebut dan OKEx tidak akan bertanggungjawab atas kerugian tersebut.

5.3 Untuk mematuhi perubahan dalam undang-undang atau peraturan, atau untuk menjaga kesejahteraan pasar secara keseluruhan, OKEx perlu, berdasarkan budi bicara mutlaknya, mengubah polisi, peraturan atau melaksanakan peraturan darurat dari semasa ke semasa. Perubahan atau pelaksanaan tersebut dapat menyebabkan aksesibilitas sementara akaun Anda, clawback dari akaun anda, penutupan segera kedudukan tertentu anda, atau gangguan Perkhidmatan yang lain. OKEx tidak akan bertanggungjawab atas kerugian yang ditanggung.

5.4 OKEx tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang disebabkan oleh situasi yang tidak terkawal, termasuk tetapi tidak terhad kepada:

 • penyelenggaraan sistem diumumkan terlebih dahulu;
 • kerosakan fungsi internet yang memindahkan disata;
 • perang, rusuhan, banjir, gempa bumi atau gangguan lain yang tidak dijangka;
 • serangan penggodaman, virus komputer, kerosakan rangkaian internet, masalah perbankan, kemas kini laman web, penangguhan perkhidmatan, kelewatan atau pembatalan kerana gangguan kerajaan;
 • masalah yang tidak dapat diramalkan atau tidak dapat diselesaikan dengan teknologi yang ada sekarang;
 • situasi yang disebabkan oleh pihak ketiga termasuk tidak sesuai atau ditangguhkan

5.5 Kegagalan rangkaian, kegagalan sistem, serangan penggodaman, dan faktor-faktor lain yang tidak dijangka berpotensi menyebabkan peralihan yang tidak normal, gangguan pasaran dan kemungkinan anomali lain. OKEx berhak untuk membatalkan dan / atau memutar balik urus niaga dalam jangka masa di mana ia dianggap mencukupi untuk mengurangkan kesan buruk pasaran. OKEx tidak akan bertanggungjawab ke atas kerugian yang berlaku.

5.6 Anda sedar bahawa gangguan teknologi boleh berlaku tanpa diduga. OKEx tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang disebabkan oleh gangguan teknologi termasuk tetapi tidak terhad kepada:

 • kehilangan, kelewatan, gangguan, atau kerosakan lain dari sambungan ke Perkhidmatan.
 • berhenti, lambat, tidak ada tindak balas, atau kerusakan lain dari Perkhidmatan, kerana terlalu banyak.
 • kepincangan kerana Ketidakupayaan Perkhidmatan untuk mengambil data yang diperlukan dengan betul dari pihak ketiga melalui internet.

5.7 OKEx melarang keras tingkah laku perdagangan yang tidak adil. OKEx berhak untuk menetapkan, mengikut budi bicara mutlaknya, kawalan eksekutif ke atas akaun anda, jika anda

 • terlibat dalam manipulasi harga atau kesalahan jahat lain ke pasaran;
 • mungkin membahayakan pengguna lain atau OKEx dengan memanfaatkan kerentanan Perkhidmatan atau dengan cara lain yang tidak masuk akal;
 • terlibat dalam aktiviti lain yang dianggap OKEx berbahaya bagi kesejahteraan keseluruhan pasaran.

OKEx juga berhak mengambil tindakan termasuk tetapi tidak terhad kepada menutup akaun anda, mengehadkan perdagangan, menghentikan perdagangan, membatalkan urus niaga, dan memutar balik transaksi untuk menghilangkan kesan buruk terhadap kesejahteraan keseluruhan pasaran. OKEx tidak akan bertanggungjawab ke atas kerugian yang berlaku apabila tindakan sedemikian terhadap anda berlaku.

6. Ganti rugi

6.1 Anda mesti mengganti rugi OKEx untuk tindakan yang berkaitan dengan akaun OKEx dan penggunaan Perkhidmatan oleh anda.

6.2 Anda dengan ini bersetuju untuk mempertahankan, mengganti rugi dan menahan OKEx tidak berbahaya dari sebarang tuntutan atau permintaan (termasuk bayaran undang-undang yang munasabah) yang dibuat atau ditanggung oleh mana-mana pihak ketiga terhadap OKEx disebabkan atau timbul akibat pelanggaran perjanjian ini, penggunaan Perkhidmatan oleh anda yang tidak betul , pelanggaran anda terhadap mana-mana undang-undang atau hak pihak ketiga dan / atau tindakan atau ketidakaktifan mana-mana pihak ketiga yang anda beri kebenaran untuk menggunakan akaun OKEx anda atau mengakses laman web, perisian, sistem kami (termasuk rangkaian dan pelayan yang digunakan untuk sediakan mana-mana Perkhidmatan) yang dikendalikan oleh kami atau bagi pihak kami, atau mana-mana Perkhidmatan bagi pihak anda.

7. Pelbagai

7.1 Kandungan Perjanjian ini juga merangkumi pelbagai spesifikasi sistem OKEx, perjanjian atau peraturan lain dalam lampiran Perjanjian ini, Panduan Pilihan dan perjanjian dan peraturan lain yang berkaitan mengenai Perkhidmatan yang mungkin dikeluarkan oleh OKEx dari semasa ke semasa. Sebaik sahaja kandungan di atas dilancarkan secara rasmi, itu adalah bahagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini, dan anda juga harus mematuhinya. Sekiranya terdapat percanggahan antara kandungan di atas dan Perjanjian ini, Perjanjian ini akan berlaku jika tidak ada pernyataan yang menentang.

7.2 OKEx berhak untuk mengubah Perjanjian ini secara sepihak (termasuk kandungan di atas) jika perlu. Pengubahsuaian tersebut boleh berlaku pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Sekiranya ada perubahan yang dibuat, kandungan yang disemak akan segera diposkan di laman web OKEx. Sila periksa maklumat terkini yang disiarkan di dalamnya untuk memberitahu anda mengenai sebarang perubahan. Penggunaan atau akses berterusan anda ke Perkhidmatan berikutan penyampaian sebarang perubahan merupakan penerimaan terhadap perubahan tersebut. Sekiranya anda tidak menerima kandungan yang disemak semula, anda harus berhenti menggunakan perkhidmatan yang berkaitan.

7.3 Anda harus membaca Perjanjian, dan sebarang dokumen yang disebutkan di dalamnya dengan teliti. Sekiranya ada perkara yang anda tidak faham dalam Perjanjian dan dokumen yang disebutkan di sini, anda harus membincangkan perkara ini dengan OKEx dan meminta penjelasan yang diperlukan. Sebarang komunikasi rasmi dengan anda akan dilakukan melalui surat elektronik melainkan jika diperintahkan sebaliknya. Dokumen akan dihantar kepada anda melalui surat elektronik dan anda harus menghantar dokumen kepada kami dengan cara yang sama. Anda juga dapat menghubungi kami melalui telefon. Sebarang komunikasi rasmi dengan anda akan, kecuali dipersetujui sebaliknya, akan dibuat dalam bahasa Inggeris. Sekiranya terdapat percanggahan antara versi bahasa Inggeris Perjanjian atau komunikasi tersebut dan terjemahan Perjanjian atau komunikasi tersebut (sebagaimana berkenaan) dalam bahasa asing, versi Bahasa Inggeris masing-masing akan berlaku. Sekiranya terdapat percanggahan antara komunikasi dan Perjanjian, Perjanjian akan berlaku.

7.4 Pembentukan, kesahan, penjelasan, perubahan, pelaksanaan dan penyelesaian perselisihan perjanjian pengguna ini akan diatur oleh undang-undang Seychelles.

7.5 Sekiranya terdapat perselisihan antara pengguna dan OKEx, kedua-dua pihak harus berusaha menyelesaikan penyelesaian melalui rundingan. Namun, jika usaha itu tidak berjaya, kedua-dua pihak harus setuju untuk menyelesaikan perselisihan atau perselisihan tersebut melalui badan kehakiman Seychelles.

7.6 Semua tajuk dalam perjanjian ini adalah untuk kemudahan membaca sahaja dan tidak akan mempengaruhi tafsirannya.

7.7 Perjanjian ini tidak berlaku untuk pengguna Simulasi Perdagangan Opsyen.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me